הצורך בביטוח קבלנים לאדם הפרטי שבונה את ביתו או משפץ את ביתו באמצעות קבלנים

נכתב ע''י ב- Jun 24, 2023 כחלק מ- מאמרי ביטוח |

הצורך בביטוח קבלנים לאדם הפרטי שבונה את ביתו או משפץ את ביתו באמצעות קבלנים ( נכתב ע”י עו”ד אוהד פינקל – סוכן ביטוח )

סוגיה שחוזרת ועולה במשרדנו על ידי לקוחות היא – האם על אדם פרטי שבונה את ביתו באמצעות קבלנים לבטח את הבנייה בביטוח קבלנים כנגד הסיכונים המכוסים בביטוח קבלנים לתקופת הבניה? או שהוא יכול להסתמך על הביטוח הקיים של הקבלנים ?

אתחיל מהתשובה ולאחר מכן אנמק אותה כמיטב יכולתי – התשובה היא לרוב כן, אך ישנם מקרים בודדים שאפרט שבהם יכול אדם פרטי שבונה את ביתו שנקרא לו מעתה למען הנוחות – “מזמין העבודה ” שלא לבטח .

נתחיל מהסיכונים אליהם חשוף מזמין העבודה , אם אנו מדברים על בנייה של בית פרטי, מזמין העבודה חשוף לסיכונים רבים לרכוש עצמו – קרי למבנה שהוא בונה – כגון שריפה שעלולה להיגרם במהלך הבנייה מכל סיבה שהיא, נזקי סערה וסופה, רעידת אדמה, פריצה לאתר וגניבת חומרי בניין, כל אלה ועוד עלולים לגרום למזמין העבודה לחסרון כיס עד כדי עצירת הפרויקט בגלל חוסר יכולת כלכלית להשלימו .

במקרה של שיפוץ חשוף מזמין העבודה לאותם סיכונים לגבי החלקים אותם הוא משפץ אך בנוסף יש לו חשיפה מוגברת גם לנזקים לרכוש עליו עובדים , כלומר הבית הקיים אותו משפצים.

בנוסף חשוף מזמין העבודה לתביעות מצדי ג כגון עוברי אורח או שכנים שנפגעו בגלל פעילות הבנייה באתר בין אם מדובר בבנייה או בשיפוץ, אתר בנייה הוא מקום מסוכן מטבעו, מתבצעות בו עבודות בגובה לעתים קרובות, עבודות בחום – קרי עבודות שכרוכות בריתוך, עבודות הקשורות בהרמת משקלים כבדים וכדומה, נזקים יכולים להיגרם למבקרים באתר, אך גם לשכנים כתוצאה משריפה לדוגמא.

 

תביעה של עובד של קבלן אשר נפצע באתר כנגד מזמין העבודה גם היא נחשבת תביעת צד ג

כמו גם התביעה של ביטוח לאומי אשר לעתים קרובות מגיעה לאחר מכן כנגד מזמין העבודה. כל זאת בהנחה שמזמין העבודה לא מעסיק באופן ישיר את הפועלים ופועל רק באמצעות קבלנים, שכן העסקה ישירה של עובדים באתר הופכת את מזמין העבודה לקבלן בפועל וחושפת אותו גם לתביעות מצד עובדים שצריכים לטפל בהם במסגרת פרק חבות מעבידים.

דעה רווחת בקרב מזמיני עבודה היא שהקבלן דואג לביטוח ולכן אין להם צורך להתעסק בנושא – דעה זו בעייתית ועלולה להוביל לחשיפה מאוד גבוהה למזמין העבודה.

במידה ומזמין העבודה פועל באמצעות איש מקצוע – סוכן / יועץ ביטוח מטעמו אשר פועל מול הקבלן ומסדיר את הרחבת ביטוחי הקבלן לכלול את מזמין העבודה ולהגן עליו באמצעות אישורי ביטוח ולעתים אף בדיקת הפוליסה עצמה של הקבלן,  יכול מזמין העבודה לא לערוך ביטוח בעצמו. מקרים אלה נדירים.

במקרים רבים מזמין העבודה נעזר במספר קבלנים לצורך ביצוע הפרויקט, קבלן עבודות שלד, קבלן עבודות חשמל, קבלן אינסטלציה וכדומה, מצב זה של ריבוי קבלנים לא מאפשר מעקב אחרי אישורי ביטוח והפוליסות של כל הקבלנים ומשאיר את מזמין העבודה בחשיפה, כמו כן במקרה של נזק עלול למצא את עצמו  מזמין העבודה בתוך ויכוח בין שמאים שונים של קבלנים שונים כאשר כל אחד טוען שהנזק נגרם בכלל האחר.

אפרט חלק מהסיכונים בהסתמכות על הפוליסה של הקבלן / קבלנים

-  לא ניתן לדעת אם הביטוח של הקבלן כולל גם את מזמין העבודה כמבוטח נוסף . אם שם המבוטח לא מורחב לכלול את מזמין העבודה לא יכוסו תביעות כנגדו.

-  לא ניתן לדעת מהם התנאים והאמצעים להקלה בסיכון שמופיעים בפוליסה של הקבלן והאם הם מיושמים באתר העבודות, אי יישום של אמצעים להקלה בסיכון בפוליסה עלולים להביא לדחיית תביעה באופן מלא או חלקי.

-  ישנם מצבים שהקבלן בכלל לא דיווח על העבודה לפוליסה שלו , או לחילופין שהדיווח הינו שגוי– נתקלתי בקבלנים רבים שדיווחו בטעות על שווי עבודה שגוי בפוליסה מכיוון שלא הכלילו שווי החומרים שסיפק להם מזמין
העבודה ולכן הפוליסה שלהם שגויה ובעת נזק לפרק הרכוש וייתכן גם לפרק החבויות תהיה בעיה בכיסוי.

-  ישנן הרחבות שונות שייתכן שלא נרכשו אשר חלקן מפורטות בכתבה ( ביטוח כל הסיכונים לקבלנים – מה הוא כולל ולמי מיועד ?)

גם במקרה שמזמין העבודה עובד עם קבלן מפתח אחד , אך אינו מיועץ על ידי איש מקצוע שיטפל בבדיקה והרחבה של פוליסת הקבלן, עדיף ורצוי למזמין העבודה לרכוש ביטוח לעצמו.

חברות הביטוח יצאו עם מוצרים מוזלים יחסית למזמיני העבודה לביטוח לבניית בתים פרטיים ולביטוח לשיפוצים בבית, סוכנויות ביטוח אשר עוסקות ומתמחות בתחום יכולות להתאים למזמיני העבודה פוליסה מוזלת ורחבה דיה לתת מעטפת הגנות מפני הסיכונים אליהם חשוף מזמין העבודה מבלי שיצטרך להסתמך על הפוליסות של הקבלנים באתר ולגלות ביום הדין שהוא עומד מול שוקת שבורה.

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או יעוץ ביטוחי או תחליף ליעוץ ביטוחי  וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו”ד, סוכן ביטוח , יועץ ביטוח  ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו”ד / יועץ ביטוח / סוכן ביטוח  העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

עוד יכול לעניין אתכם:

-

 

הדפס עמוד זה הדפס עמוד זה

 

Google+