אמנת השירות

דיסקליימר

דיסקליימר *המידע הכלול באתר האינטרנט פינקל ביטוח מסופק למטרות אינפורמטיביות בלבד, ולא צריך להתפרש כייעוץ ביטוחי או כייעוץ משפטי על כל נושא. המידע אינו מתיימר להיות שלם, עדכני או כזה המשקף התפתחויות משפטיות נוכחיות  בפסיקה נוכחית או התפתחויות וחוזרים מצד המפקחת על הביטוח. *דובני סוכנות לביטוח בע”מ ( “החברה”)  מודיעה כי אף אחד לא צריך לפעול על פי מידע זה בלי לבקש ייעוץ מקצועי. דובני סוכנות לביטוח בע”מ מסירה במפורש כל אחריות בגין כל פעולה ,שבוצעה או שלא,  על בסיס כל התוכן של אתר זה. *מלוא זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הנוגעים לאתר זה שייכות באופן בלעדי פינקל ביטוח ו/או דובני סוכנות לביטוח בע”מ  ולא צריכים להיות העתקה, שינוי בשימוש או להפיץ בכל צורה שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. *גישה והשימוש באתר זה כפוף לכתב ויתור...

המשיכו לקרוא
Google+