עמודים באתר בנושא "פוליסת חיים"

ביטוח חיים
פינקל ביטוח

ביטוח חיים

כדי לשמור על רמת החיים שלך ושל בני משפחתך כדאי שיהיה לך ביטוח חיים. ביטוח חיים הוא הסכם ביטוח, המקנה הטבה כספית במקרה של פגיעה בגופו של המבוטח, העלולה לגרום לאובדן כושר עבודה ולנכות, ובעיקר במקרה של מוות. היערכות מוקדמת וכיסוי בפוליסה מתאימה, יעניקו לך את הסכומים הדרושים, שיבטיחו רווחה ויציבות כלכלית ליקרים לך.   ביטוח חיים למקרה מוות מעבר לאובדן הקשה, מקרה של חלילה מוות במשפחה מותיר אותה גם עם התמודדות כלכלית לא פשוטה. כיסוי ביטוח למקרה מוות נועד להעניק הגנה כספית, בסכום כסף (סכום ביטוח) שנקבע מראש, אותו משלמות חברות הביטוח למי שהוגדרו כמוטבים בפוליסה . כיסוי מסוג זה הינו מהביטוחים העיקריים הדואגים לחוסן הכלכלי של המבוטח ובני משפחתו, ומציג בצורה חדה וברורה את ערכו הכלכלי של המבוטח, ביחס לצרכים ולהתחייבות הכספיות במקרה של, חלילה, מוות. פוליסת ביטוח חיים מתמודדת גם עם הלוואות שלקח המבוטח טרם הפטירה או חובות שצבר, ודואגת שנטל ההחזר לא יגרום למצוקה כלכלית על משפחת הנפטר. כך לדוגמה, מכסה הפוליסה בסכום כסף שנקבע מראש חוב משכנתא, החזר חובות של הלוואות אחרות, וכן סכום כסף לצורך חיסכון ודאגה לביטחון עתיד הילדים. בביצוע ביטוח מסוג זה יילקחו בחשבון מספר פרמטרים עיקריים, דוגמת גיל ההצטרפות לביטוח, מצב בריאותי עדכני, עיסוק וכיו”ב.   ביטוח חיים למקרה של אובדן כושר עבודה במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה, חלילה, ממחלה, מתאונה או מפגיעה אחרת, הוצאות המשפחה גדלות והולכות, בעוד שההכנסה החודשית קטנה. למרבה הצער, הסיוע שמעניקה המדינה באמצעות תשלומי הביטוח הלאומי אינו מספק, ולכן יש חשיבות רבה לפוליסת ביטוח מתאימה, שתסייע למשפחה לשמור על רמת החיים, ולמבוטח להתרכז בהחלמה. פוליסת ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה מעניקה הגנה כספית של סכום ביטוח, אותו משלמת חברת הביטוח בהתאם לתקרה המאושרת על פי חוק, ועד 75% מההכנסה או משכר הברוטו של המבוטח. כיסוי מסוג זה הינו מהעיקריים בנושא דאגה לחוסן הכלכלי של המבוטח ובני משפחתו. הוא מציג בצורה חדה וברורה את ערכו הכלכלי של המבוטח, ביחס לצרכים ולהתחייבות הכספיות במקרה של העדר יכולת להמשיך ולתפקד בצורה תקינה, בעקבות תאונה/מחלה וכיו”ב. בביצוע ביטוח מסוג זה יילקחו בחשבון מספר פרמטרים עיקריים, דוגמת גיל ההצטרפות לפוליסה, עיסוק עדכני ומצב בריאותי עדכני.   קראו גם על: ביטוח בריאות ביטוח סיעודי   ביטוח חיים למקרה נכות במקרה של נכות כתוצאה ממחלה או מפגיעה כלשהי, ייתכן שהאדם יאבד לצמיתות את יכולתו לעבוד ולפרנס. הפגיעה ברמת החיים של...

המשיכו לקרוא
Google+