עמודים באתר בנושא "ביטוח בריאות"

ביטוח בריאות
פינקל ביטוח

ביטוח בריאות

ביטוח לכיסוי מקיף של תרופות, השתלות וניתוחים, בארץ ובחו”ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל קובע מתן שירותי בריאות לכלל התושבים, באמצעות קופות החולים. תשלומי ביטוח בריאות נגבים באמצעות המוסד לביטוח לאומי מתושבי המדינה לפי חוק, ובהתאם להכנסתם. אלא שביטוח הבריאות שמעניקה מערכת הבריאות הציבורית בישראל הינו מצומצם, וסל הבריאות הממלכתי, על אף שמתעדכן מעת לעת, רחוק מלספק כיסוי מלא לתרופות ולשירותים להם נזקקים אנשים רבים. כך למשל, ביטוח סיעודי אינו נכלל במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי, כמו גם טיפולים חדשניים או תרופות יקרות, בעיקר לחולי סרטן. במסגרת שב”ן (שירותי בריאות נוספים) של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מפעילות אמנם קופות החולים ביטוח בריאות משלים, המספק שירותים רחבים יותר מזה של סל הבריאות הבסיסי. אך גם הוא עלול להימצא לא מספק, במידה שחלילה נזקקים לניתוח רפואי בחו”ל או להשתלה, לתרופות יקרות או לשירותים שאינם מכוסים במסגרת הביטוח המשלים. מי שנזקק לטיפול רפואי שאינו במסגרת סל הבריאות או הביטוח המשלים של קופות החולים, יאלץ לעיתים לשלם עשרות אלפי שקלים. כדי להימנע מכך, ומהגילוי של הרגע האחרון מה נכלל במסגרת סל התרופות ובמסגרת הביטוח המשלים ומה לא, מומלץ להצטייד בביטוח בריאות פרטי. כיסוי ביטוח הבריאות הפרטי מעניק מענה רחב ומקיף למגוון קטסטרופות רפואיות:   ניתוחים פרטיים בארץ ובחו”ל הכיסוי כולל, בין היתר, שכר מנתח ורופא מרדים, חדר ניתוח, ייעוץ פרטי לפני הניתוח, בדיקה פתולוגית, הסעה באמבולנס או הטסה רפואית (על פי צורך רפואי), תמיכה ועזרה למלווים בעת ניתוח בחו”ל ועוד.   כיסוי לתרופות מאריכות או מצילות חיים כיסוי לתרופות להן נזקק המבוטח, שאינן כלולות בסל הבריאות או שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות בשל התוויה רפואית הקבועה בסל (השונה מהצורך הנדרש למבוטח). בנוסף, מספק הביטוח הפרטי כיסוי לצורך בהשתלות לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם, מעי וכיסוי להשתלת שחלות. כיסוי רחב מסוג זה הינו מהחשובים ביותר בנושא דאגה לחוסן הבריאותי של המבוטח ובני משפחתו, במקרה בו חלילה מתעורר הצורך במענה רפואי מקיף. בביצוע ביטוח מסוג זה יילקחו בחשבון מספר פרמטרים עיקריים, דוגמת גיל ההצטרפות לביטוח, ומצב בריאותי עדכני. אנו בפינקל נובק תמיד בצד שלכם. כחלק מתפיסתנו להתאים את מוצרי הביטוח השונים לצרכי לקוחותינו, אנו מרכזים ומבצעים עבורכם את ההשוואות בין הפוליסות השונות לביטוח בריאות פרטי, המעניקות כיסוי מקיף של תרופות והשתלות מטעם חברות הביטוח השונות. כל זאת כדי לחסוך לכם זמן יקר בהשוואות מחירים, ובסופו של דבר- לחסוך לכם כסף. באמצעותנו תקבלו את...

המשיכו לקרוא
ההבדלים בין ביטוחי הבריאות
אוהד פינקל

ההבדלים בין ביטוחי הבריאות

ההבדלים בין ביטוחי הבריאות: ביטוח הבריאות שמשווק “פינקל ביטוח” הינו כיסוי מלא המשלים את השב”ן. שירותי הבריאות הנוספים שמפעילות קופות החולים בארץ חשובים ביותר, נוכח סל הבריאות המצומצם, אך אינם מספקים במקרים רפואיים רבים. רק עם ביטוח פרטי תזכו לכיסוי לתרופות שאינן בסל התרופות, ניתוחים פרטיים לכיסוי השתלות , לחופש בחירה בין הרופאים השונים של קופות החולים, ולשקט נפשי. מתוקף חוק בריאות ממלכתי בישראל, זכאי כל אזרח לביטוח בריאות מטעם קופת החולים שבה הוא מבוטח. אך מכיוון שקופות החולים בארץ מוגבלות בתקציבים, השירותים הרפואיים הניתנים במסגרת החוק רחוקים מלהעניק כיסוי מלא למבוטחים. גם שירותי הבריאות הנוספים (שב”ן), שמציעות קופות החולים תמורת תשלום נוסף, הינם שירותים חלקיים בלבד, ועלולים להתגלות כלא מספקים במקרה של קטסטרופה. במסגרת שב”ן מציעות אמנם קופות החולים ביטוח משלים, שהינו מקיף יותר מזה הקיים בסל הבריאות הבסיסי, אך גם הוא מכיל מגבלות שונות. כך למשל, ביטוח זה אינו מספיק ומוגבל לעיתים, במקרה שבו נזקק המבוטח לתרופות יקרות שאינן כלולות בסל התרופות, להתייעצות עם רופא מומחה, לניתוח בחו”ל או להשתלה. מעבר לכך, קבלת טיפולים שונים מותנית באישור הקופה. בנוסף, ההתקשרות בין המבוטח לקופת החולים היא על בסיס תקנון, כאשר תנאי הביטוח המשלים עלולים להשתנות בכל עת, על ידי קופת החולים. עקב סל הבריאות הממלכתי המצומצם, שירותי הבריאות הנוספים שמפעילות קופות החולים- הכרוכים בתשלום חודשי של עשרות שקלים, הינם נחוצים ביותר. יחד עם זאת, הם אינם מספקים. כיסוי רפואי מלא ושקט נפשי, מעניק ביטוח בריאות פרטי. ביטוח הבריאות שמשווק פינקל ביטוח מספק מענה כולל, רחב ומקיף לקטסטרופות רפואיות שונות, לרבות ניתוחים, השתלות וייעוץ רפואי פרטי, תוך מתן אפשרות בחירה למבוטח בכל הנוגע לנותני השירות אשר נמצאים בהסכם, ובהם הרופא המנתח ובית החולים: · תשלום מלא לכל התרופות, שלא נמצאות בסל הבריאות הממלכתי בהתאם לתנאי הפוליסה · כיסוי מלא לכל סוגי הניתוחים, בארץ ובחו”ל · ביצוע הניתוח אצל טובי המנתחים ובתי החולים הפרטיים, כולל אפשרות לבחירת מנתח או בית חולים אשר בהסכם נותני השירות ובהתאם לתנאי הפוליסה · מתן החזר בגין ייעוץ עם רופא מומחה, עד לתקרת הנקובה בפוליסה · כיסוי מלא להשתלות בחו”ל, על סמך קביעת רופא · מתן כיסוי להוצאות נלוות להשתלה, גם אם אינן רפואיות, דוגמת טיסה, מלווה ובית מלון · ” אבחון ישיר ” – קבלת שירותי אבחון רפואיים באופן מהיר. במסגרת קופות החולים, התורים לקבלת מענה רפואי עלולים להיות ארוכים ומתישים, בעיקר לאדם שזקוק לטיפול...

המשיכו לקרוא
Google+