עמודים באתר בנושא "ביטוח בריאות פרטי"

ביטוח בריאות
פינקל ביטוח

ביטוח בריאות

ביטוח לכיסוי מקיף של תרופות, השתלות וניתוחים, בארץ ובחו”ל חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל קובע מתן שירותי בריאות לכלל התושבים, באמצעות קופות החולים. תשלומי ביטוח בריאות נגבים באמצעות המוסד לביטוח לאומי מתושבי המדינה לפי חוק, ובהתאם להכנסתם. אלא שביטוח הבריאות שמעניקה מערכת הבריאות הציבורית בישראל הינו מצומצם, וסל הבריאות הממלכתי, על אף שמתעדכן מעת לעת, רחוק...

המשיכו לקרוא
Google+