עמודים באתר בנושא "ביטוח אשפוז סיעודי"

ביטוח סיעודי
פינקל ביטוח

ביטוח סיעודי

אף אחד אינו רוצה להפוך לסיעודי, ולהזדקק לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות פשוטות. אלא שלמרבה הצער, טיפול סיעודי אינו חלק משירותי קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ועל כן האחריות העיקרית לטיפול באדם חולה במצב סיעודי, מוטלת על בני המשפחה. טיפול סיעודי, בין אם הוא נעשה בין כתלי הבית ובין אם במוסדות המתאימים, כרוך בעלויות רבות, ולעיתים הופך לנטל על בני המשפחה...

המשיכו לקרוא
Google+