עמודים באתר בנושא "ביטוחים משלימים"

ההבדלים בין ביטוחי הבריאות
אוהד פינקל

ההבדלים בין ביטוחי הבריאות

ההבדלים בין ביטוחי הבריאות: ביטוח הבריאות שמשווק “פינקל ביטוח” הינו כיסוי מלא המשלים את השב”ן. שירותי הבריאות הנוספים שמפעילות קופות החולים בארץ חשובים ביותר, נוכח סל הבריאות המצומצם, אך אינם מספקים במקרים רפואיים רבים. רק עם ביטוח פרטי תזכו לכיסוי לתרופות שאינן בסל התרופות, ניתוחים פרטיים לכיסוי השתלות , לחופש בחירה בין הרופאים השונים של קופות החולים, ולשקט נפשי. מתוקף חוק בריאות ממלכתי בישראל, זכאי כל אזרח לביטוח בריאות מטעם קופת החולים שבה הוא מבוטח. אך מכיוון שקופות החולים בארץ מוגבלות בתקציבים, השירותים הרפואיים הניתנים במסגרת החוק רחוקים מלהעניק כיסוי מלא למבוטחים. גם שירותי הבריאות הנוספים (שב”ן), שמציעות קופות החולים תמורת תשלום נוסף, הינם שירותים חלקיים בלבד, ועלולים להתגלות כלא מספקים במקרה של קטסטרופה. במסגרת שב”ן מציעות אמנם קופות החולים ביטוח משלים, שהינו מקיף יותר מזה הקיים בסל הבריאות הבסיסי, אך גם הוא מכיל מגבלות שונות. כך למשל, ביטוח זה אינו מספיק ומוגבל לעיתים, במקרה שבו נזקק המבוטח לתרופות יקרות שאינן כלולות בסל התרופות, להתייעצות עם רופא מומחה, לניתוח בחו”ל או להשתלה. מעבר לכך, קבלת טיפולים שונים מותנית באישור הקופה. בנוסף, ההתקשרות בין המבוטח לקופת החולים היא על בסיס תקנון, כאשר תנאי הביטוח המשלים עלולים להשתנות בכל עת, על ידי קופת החולים. עקב סל הבריאות הממלכתי המצומצם, שירותי הבריאות הנוספים שמפעילות קופות החולים- הכרוכים בתשלום חודשי של עשרות שקלים, הינם נחוצים ביותר. יחד עם זאת, הם אינם מספקים. כיסוי רפואי מלא ושקט נפשי, מעניק ביטוח בריאות פרטי. ביטוח הבריאות שמשווק פינקל ביטוח מספק מענה כולל, רחב ומקיף לקטסטרופות רפואיות שונות, לרבות ניתוחים, השתלות וייעוץ רפואי פרטי, תוך מתן אפשרות בחירה למבוטח בכל הנוגע לנותני השירות אשר נמצאים בהסכם, ובהם הרופא המנתח ובית החולים: · תשלום מלא לכל התרופות, שלא נמצאות בסל הבריאות הממלכתי בהתאם לתנאי הפוליסה · כיסוי מלא לכל סוגי הניתוחים, בארץ ובחו”ל · ביצוע הניתוח אצל טובי המנתחים ובתי החולים הפרטיים, כולל אפשרות לבחירת מנתח או בית חולים אשר בהסכם נותני השירות ובהתאם לתנאי הפוליסה · מתן החזר בגין ייעוץ עם רופא מומחה, עד לתקרת הנקובה בפוליסה · כיסוי מלא להשתלות בחו”ל, על סמך קביעת רופא · מתן כיסוי להוצאות נלוות להשתלה, גם אם אינן רפואיות, דוגמת טיסה, מלווה ובית מלון · ” אבחון ישיר ” – קבלת שירותי אבחון רפואיים באופן מהיר. במסגרת קופות החולים, התורים לקבלת מענה רפואי עלולים להיות ארוכים ומתישים, בעיקר לאדם שזקוק לטיפול...

המשיכו לקרוא
Google+